home

 

 

DISCLAIMER

www.karinbuchholtz.nl

©Copyright: Karin Buchholtz, te noemen 'de auteur'.

Niets van de inhoud van deze website mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur van deze website en, in voorkomende gevallen, de auteurs van de op de website geplaatste artikelen, ontwerpen en andere publicaties.

Hoewel de auteur heeft gestreefd naar uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze website, is zij niet verantwoordelijk voor foute of achterhaalde informatie op deze website.

De auteur is te allen tijde bevoegd zonder voorafgaande mededeling informatie, aankondigingen en publicaties eenzijdig te wijzigen of te verwijderen.

Karin Buchholtz is lid van Pictoright te Amsterdam.