home

 

 

 

In 'Hemelbestormers', staat het utopisch verlangen centraal. Vertrekpunt van de tentoonstellig is de toren van Tatlin, een Russische kunstenaar die begin 1900 zijn gekromde toren op wielen in een processietocht door Moskou liet gaan. De toren staat symbool voor het geloof in de nieuwe mens, een utopische ideologie, een nieuwe en rechtvaardige samenleving (wereld) en het geloof in een nieuw politiek en maatschappelijk bestel.
Uitgangspunt voor de beeldende kunstenaars die deelnemen aan 'Hemelbestormers' is het laten zien van een eigenzinnige toekomstvisie die in een stolp of bol getoond wordt.

Karin Buchholtz laat het verlangen om 'verlicht' te worden zien, zowel in metaforische als letterlijke zin, om zo uiteindelijk los te geraken van de zwaartekracht.

De toren: licht van binnen, donker van buiten.
Een toren waarvan het exterieur een bouwwerk met steigers laat zien.
De toren is geplaatst op een zwarte cirkel.
Het middelpunt van de cirkel, is het centrum van het universum,
Het zoeken naar een utopische toekomst, gaat via de buitenkant met ladders
De toren raakt in de hoogte het licht, een gouden lichtcirkel.
Deze verbeeldt daglicht dat binnen vrij spel heeft ondanks dat het wisselvallig en niet te sturen is.
Meer lichtval zal de ervaring van het niet bestaande interieur vullen en de binnenruimte van de toren steeds tot een andere beleving maken.
Het interieur van de toren symboliseert het utopische verlangen dat ook veranderd, gekleurd en bijgesteld wordt in even zoveel schakeringen als dat het licht kent.
Zo kan ruimte door middel van licht zich oplossen in een absolute zuiverheid.

Karin Buchholtz, 2008

Deze expositie loopt parallel aan de 10e Sonsbeek 2008 internationale beeldententoonstelling onder de titel ‘Grandeur' in Park Sonsbeek in Arnhem en loopt van 21 juni tot 21 september in het CBK Arnhem Kortestraat 27.